Astrofotografia

Zmienna typu RRc w Łabędziu - UCAC4 688-074453

7 maja 2016 po raz kolejny wycelowałem teleskop w pole obserwowane od września do grudnia poprzedniego roku, w gwiazdozbiorze Łabędzia. Znalazłem tam wcześniej, zbadałem i zgłosiłem do bazy danych VSX prowadzonej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Obserwatorów Gwiazd Zmiennych AAVSO dwie gwiazdy:  2MASS J19544995+4748437 i  2MASS J19543665+4747592 .  

Analizujac dane z 7 maja 2015 zauważyłem zmienność jeszcze jednej gwiazdy: UCAC4 688-074453.

Czytaj więcej: Zmienna typu RRc w Łabędziu - UCAC4 688-074453

Nowa zmienna typu RRab w Łabędziu

phase plotAnalizując dane z obserwacji przeprowadzonych w dniu 29 września 2015 roku za pomocą oprogramowania MuniWin wypatrzyłem kolejną gwiazdę zmieniająca swoją jasność a której nie ma w bazach danych gwiazd zmiennych. Współrzędne gwiazdy: 19 54 36.71 +47 47 58.9.

Czytaj więcej: Nowa zmienna typu RRab w Łabędziu

Zmienna typu EW w Woźnicy UCAC4 667-039317

  Analizując za pomocą programu MuniWin dane obserwacyjne obszaru nieba w Woźnicy wykonane w dniu 12 lutego 2016 zauważyłem, że gwiazda UCAC4 667-039317 wykazuje zmienność, a nie jest zaewidencjonowaną w bazie danych gwiazd zmiennych VSX AAVSO. 

Czytaj więcej: Zmienna typu EW w Woźnicy UCAC4 667-039317

Nowa zmienna typu EW w Łabędziu

29 września, wycelowałem teleskop w planetę pozasłoneczną Kepler 17B. Warunki pogodowe były średnie, dlatego tranzytu tego wieczora nie wypatrzyłem, ale analizując klatki z obserwacjami wypatrzyłem cztery gwiazdy zmieniające swoją jasność a których zmienności nikt wcześniej nie zauważył. W znalezieniu zmieniającej się gwiazdy pomógł mi świetny czeski program stworzony do tego celu - MuniWin. 

Czytaj więcej: Nowa zmienna typu EW w Łabędziu

Trzy nowe zmienne zaćmieniowe w Kasjopei

 

Kasjopea

Obserwujac obszar nieba w rejonie gromady otwartej Berk 62 w dniu 8 grudnia 2015 roku a potem analizując dane obserwacyjne z wykorzystaniem oprogramowania MuniWin znalazłem trzy gwiazdy: UCAC4 771-007759, UCAC4 771-007465 i UCAC4 771-008340 wykazujące zmienność, a których nie ma w ewidencji gwiazd zmiennych prowadzonej przez AAVSO. 

 

Czytaj więcej: Trzy nowe zmienne zaćmieniowe w Kasjopei